Apie asociaciją „Sėkmė avansu“

Asociacija "Sėkmė avansu" yra Gindulių ir Radailių bendruomenių, įgyvendinto socialinių paslaugų plėtros projekto rezultatas. Vykdant šį, Klaipėdos rajono savivaldybės finansuotą projektą, buvo įvertintas socialinių paslaugų plėtros ir tęstinumo būtinumas. Atsižvelgiant į Klaipėdos rajono demografinę, socialinę ir geografinę padėti ir situaciją bei jos sparčius pokyčius ... [Plačiau...]

MŪSŲ TIKSLAI:

- Bendruomenių ir jų narių telkimas, vienijimas ir ugdymas siekiant filantropinės veiklos plėtros bei užimtumo didiimo visuomenėje;
- Teikti informaciją apie humanitarinę ir socialinę paramą - pagalbą teikiančias organizacijas;
- Teikti humanitarinę ir socialinę pagalbą, paramą ar tarpininkauti ją suteikiant;
- Skatinti ir didinti vaikų, jaunimo ir kitų bendruomenės narių formalų ir neformalų užimtumą bei ugdymą.

MŪSŲ UŽDAVINIAI:

- Suteikti pagalbą ištikus nelaimei;
- Teikti reikiamą informaciją šeimoms, kurioms reikia paramos - pagalbos;
- Pagalba susirandant darbą ir mokymai pradedant savo amatą ar individualią veiklą;
- Dienosužimtumo centrų paslaugos teikimas;
- Sporto infrastruktūros (stadionų, krepšinio aikštelių, žaidimo aikštelių) sukūrimas.

KAIP GALIME PADĖTI:

- Prisijungti prie mūsų komandos
- Bendruomenės narių, galinčių padėti, paieška
- Bendruomenės narių, kuriems reikalinga pagalba
- Vienišų žmonių lankymas ir produktų pristatymas
- Parama maisto produktais
- Parama medikamentais
- Parama drabužiais, daiktais
- Parama statybinėmis medžiagomis
- Parama kietuoju kuru
- Padėti paslaugomis, transportu