Miesto savivaldybės atstovų sveikinimai atidarymo proga

Miesto valdžios atstovų sveikinimai